Zwiększanie potencjału w zakresie przeładunku węgla

Fot. Kris Duda / flickr
REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, rząd chce zwiększyć potencjał w zakresie przeładunku węgla. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dodatkowych zdolności przeładunkowych przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich.

Najważniejsze założenia

Aktualna sytuacja geopolityczna, spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zwiększa zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do obsługi nośników energii, w tym w postaci morskich terminali przeładunkowych węgla. Uzasadnia to zwiększenie potencjału w zakresie przeładunków nośników energii celem zabezpieczenia dodatkowych zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich. Rząd uznaje za zasadne pilne realizowanie przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej inwestycji – w celu zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla w polskich portach morskich. Uchwała wpisuje się. w realizację założeń „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”.