Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Ukrainą

Fot.: Krzysztof Prochera / pixabay
REKLAMA

“Nasze spotkanie odbywa się w szczególnym czasie wojny na terytorium naszego partnera. Polska solidaryzuje się z Ukrainą i narodem ukraińskim. Przedsiębiorcy z obu krajów chcą współpracować, nasze firmy chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy” – zapewnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas 8. Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Posiedzenie odbyło się dziś w Rzeszowie.

Podczas spotkania omówiono m in. kwestie współpracy handlowej, energetycznej, transportowej, rolnej, celnej, jak również tej dot. pomocy humanitarnej i współpracy w odbudowie Ukrainy.

Stronie polskiej przewodniczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, a ukraińskiej – Iryna Wereszczuk, wicepremier i Minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Ukrainy.

REKLAMA

“W ministerstwie rozwoju i technologii przygotowaliśmy przepisy umożliwiające obywatelom Ukrainy, legalnie przebywającym na terytorium RP, zakładanie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Dodatkowo uprościliśmy zasady eksportu towarów podwójnego zastosowania przez polską granicę do Ukrainy” – powiedział minister Buda.

Minister Buda przypomniał, że 9 czerwca uruchomiony został nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Na zlecenie MRiT prowadzi go Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się konsultacje z firmami, które zgłosiły się do programu. Zarejestrowało się ponad 1200 podmiotów.

Dodatkowo w czerwcu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wznowiła możliwość ubezpieczania należności w kontraktach eksportowych z kontrahentami ukraińskimi. Ten instrument cieszy się dużym zainteresowaniem wśród eksporterów. Obecnie w MRiT dobiegają końca prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która umożliwi uruchomienie kolejnych instrumentów dot. rynku ukraińskiego.